Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

5 października 2018


Na podstawie Zarządzenia Nr 199/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 04 października 2018r. ogłoszone zostały konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji projektu prawa miejscowego po uprzednim zapoznaniu się z ww. projektem.
Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w okresie od dnia 9 października 2018 r. do dnia 22 października 2018 r. do godz. 15.30 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.
Projekt Programu oraz formularz konsultacji zostały zamieszczone poniżej.

Zarządzenia Nr 199/2018 Prezydenta Miasta Radomsko

Roczny Program Współpracy

Formularz

Sprawozdanie