Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

30 października 2017


Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Na podstawie Zarządzenia Nr 220/2017 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 30 października 2017 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji projektu prawa miejscowego po uprzednim zapoznaniu się z ww. projektem.

Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w okresie od 03 listopada 2017 r. do dnia 16 listopada 2017 r. do godz. 15.30. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Załączniki:

Formularz konsultacyjny prawa miejscowego

Roczny Program Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi - PROJEKT

Zarządzenie 220/2017