Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Radomsko

8 czerwca 2018


Na podstawie Zarządzenia Nr 129/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 8 czerwca 2018 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Radomsko.

Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektem ww. dokumentu oraz zebranie opinii i uwag na ten temat.
Wypełnione formularze konsultacyjne można składać od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 25 czerwca 2018 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach pracy Urzędu.

Zarządzenie Nr 129/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 8 czerwca 2018 r. zawierające projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Radomsko oraz formularz konsultacji projektu zostały zamieszczone poniżej.

Zarządzenie

Formularz konsultacji

Sprawozdanie z konsultacji