Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Radomska

14 maja 2019


Na podstawie Zarządzenia Nr 125/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 13 maja 2019 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Radomska.

Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektem ww. dokumentu oraz zebranie opinii i uwag na ten temat. Wypełnione formularze konsultacyjne można składać od dnia 18 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach pracy Urzędu.

Zarządzenie oraz projekt uchwały – dostępne tutaj.