Konsultacje projektu uchwały

3 marca 2014


W związku z zakończeniem prac legislacyjnych dotyczących opracowania projektu uchwały w sprawie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku, Prezydent Miasta podjął decyzję o ogłoszeniu konsultacji społecznych w tym zakresie.

Na podstawie Zarządzenia Nr 60/2014 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 11 marca 2014r. termin konsultacji został ustalony od dnia 17 marca 2014r. do dnia 31 marca 2014r.

Projekt uchwały zawiera uregulowania dotyczące określenia organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku oraz trybu powoływania jej członków. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji projektu aktu prawa miejscowego po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały. Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w okresie od dnia 17 marca 2014r. do dnia 31 marca 2014r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Więcej informacji oraz projekt uchwały na stronie http://bip.radomsko.pl/ w zakładce konsultacje społeczne.