Konsultacje projektu programu współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi

25 października 2016


Na podstawie Zarządzenia Nr 218/2016 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 25 października 2016r. ogłoszone zostały konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” .

Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji projektu prawa miejscowego po uprzednim zapoznaniu się z ww. projektem. Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w okresie od 29 października 2016r. do dnia 14 listopada 2016r. do godz. 15.30. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

SPRAWOZDANIE