Konsultacje obszaru rewitalizacji

23 grudnia 2015


W poniedziałek 28 grudnia 2015 r. rozpoczęły się zarządzone przez Prezydenta Miasta Radomska konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska. Zapraszamy mieszkańców miasta do zgłaszania swoich uwag i wniosków.

Przyjęcie w trybie uchwały Rady Miejskiej obszaru rewitalizacji wynika z ustawy o rewitalizacji i jest konieczne, aby miasto mogło w prawidłowy sposób przeprowadzić rewitalizację i skutecznie korzystać z narzędzi tej ustawy. Konsultacje służą zapewnieniu szerokiego społecznego udziału w projektowaniu procesu rewitalizacji.

Konsultacje potrwają od 28 grudnia 2015 r. do 28 stycznia 2016 r.

Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 28 grudnia 2015 roku:

  • w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, I piętro pokój 121 oraz w Biurze Podawczym na parterze, w godzinach pracy Urzędu Miasta Radomska,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomska (www.bip.radomsko.pl) w zakładce „Konsultacje społeczne”.

W ramach konsultacji zaplanowano także w debatę publiczną, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2016 r. o godzinie 15.00 w sali obrad nr 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5. 

Ze względów organizacyjnych udział w debacie prosimy zgłaszać do dnia 15 stycznia 2016 roku:

  • mailowo na adres: rewitalizacja@radomsko.pl z dopiskiem w tytule „Obszar rewitalizacji – konsultacje”
  • telefonicznie pod numerem: 44 685 45 29 w godzinach pracy Urzędu Miasta Radomska.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji można znaleźć TUTAJ.

Poniżej do pobrania dokumenty:

Projekt uchwały [PDF, 432 kB]
Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych [PDF, 3,92 MB]
Formularz konsultacyjny [PDF, 187 kB]

Zobacz również:

Konsultacje w sprawie koncepcji rewitalizacji - GRA W MIASTO.