Konkurs z zakresu pomocy społecznej 2016

Prezydent Miasta ogłosił kolejny konkurs dla organizacji pozarządowych na 2016r. – tym razem w zakresie pomocy społecznej. Miasto na ten cel zamierza przeznaczyć kwotę 71.000 zł.

Oferty należy składać w terminie do 29 stycznia 2016r. w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku.

Szczegółowe warunki zadań publicznych dostępne są na www.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe/program współpracy 2016/konkursy zadań publicznych

Formularz oferty oraz załącznik nr 3 i nr 4 można pobrać z www.bip.radomsko.pl /organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania.

Przejdź do strony BIP