Konkurs ogłoszony

4 stycznia 2016


Prezydent Miasta ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na działania kulturalne i artystyczne w 2016 roku. Miasto na ten cel zamierza przeznaczyć kwotę 130 000 zł.

Organizacje będą mogły w ramach tych środków realizować zadania publiczne dotyczące edukacji kulturalnej i artystycznej mieszkańców Radomska, organizacji imprez o zasięgu regionalnym oraz lokalnym i środowiskowym, działań na rzecz seniorów oraz wydawnictw poświęconych historii Radomska.

Oferty należy składać w terminie do 21 stycznia 2016r. w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku.

Szczegółowe warunki zadań publicznych dostępne są na www.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe/program współpracy 2016/konkursy zadań publicznych Formularz oferty oraz załącznik nr 3 i nr 4 można pobrać z www.bip.radomsko.pl /organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania.