Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w w zakresie kultury fizycznej

11 kwietnia 2017


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w w zakresie kultury fizycznej

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej. Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej. Formularz oferty dostępny jest na www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania. Termin składania ofert upływa z dniem 2 maja 2017r.

zarządzenie