Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania na rok 2018

1 lutego 2018


Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania na rok 2018

 

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 27/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 1 lutego 2018 r. Treść Zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Termin składania ofert upływa z dniem 23 lutego 2018 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Formularz oferty dostępny jest na www.bip.radomsko.pl