Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

9 stycznia 2017Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

 
Prezydent Miasta ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na 2017r.  w zakresie pomocy społecznej. Miasto na ten cel zamierza przeznaczyć kwotę 71.000 zł. Oferty należy składać w terminie do 30 stycznia 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku. Szczegółowe warunki zadań publicznych dostępne są na www.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe/program współpracy 2017/konkursy zadań publicznych. Formularz oferty można pobrać z www.bip.radomsko.pl /organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania