Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia

13 stycznia 2017


Prezydent Miasta ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na 2017 r.  w zakresie ochrony zdrowia. Miasto na ten cel zamierza przeznaczyć kwotę 19.000 zł. Oferty należy składać w terminie do 3 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku. Szczegółowe warunki zadań publicznych dostępne są na www.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe/program współpracy 2017/konkursy zadań publicznych. Formularz oferty można pobrać z www.bip.radomsko.pl /organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania.

Załącznik