Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

16 stycznia 2017


Prezydent Miasta ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na 2017 r.  w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.   Oferty należy składać w terminie do 7 lutego 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku. Szczegółowe warunki zadań publicznych dostępne są na www.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe/program współpracy 2017/konkursy zadań publicznych. Formularz oferty można pobrać z www.bip.radomsko.pl /organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania.