Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

10 stycznia 2018


Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku. Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 9/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 10 stycznia 2018 r.

Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej. 
Termin składania ofert upływa z dniem 31 stycznia 2018 roku.
Formularz oferty dostępny jest na http://www.bip.radomsko.pl/res/serwisy/pliki/14062131?version=1.0