Konkurs na dofinansowanie działań socjalno-pomocowych

13 września 2017


Ruszył nabór ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno-pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością”.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, które będą realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Radomska. Na realizację powyższego zadania przeznaczono 12.000,00 złotych. Termin składania ofert upływa 4 października br. Wszystkie informacje dotyczące konkursu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomska oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska.