Konkurs dla organizacji pozarządowych

22 marca 2016


Prezydent Miasta ogłosił kolejny konkurs dla organizacji pozarządowych  – w zakresie kultury fizycznej. Miasto na ten cel zamierza przeznaczyć kwotę 25.000 zł. Oferty należy składać w terminie do 12 kwietnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku. Szczegółowe warunki konkursu określone zostały ogłoszeniu dostępnym poniżejoraz na www.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe/program współpracy 2016/konkursy zadań publicznych. 

 

Ogłoszenie o konkursie