Konferencja na temat zatrudniania cudzoziemców w świetle obowiązujących przepisów

6 grudnia 2017


„Zatrudnienie cudzoziemców w świetle obowiązujących przepisów i zmian wprowadzanych  w 2018 roku” to tytuł konferencji, którą zorganizował Powiatowy Urząd Pracy wspólnie z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Radomsku.

Otwarcia konferencji dokonali wspólnie Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego Robert Zakrzewski i Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc.

Konferencja została skierowana do pracodawców,  którzy planują zatrudnić lub zatrudniają cudzoziemców. Konferencja miała na celu przybliżenie zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy w zatrudnianiu obcokrajowców. Udział w spotkaniu umożliwił szersze spojrzenie na zmiany zachodzące w przyjmowaniu do pracy cudzoziemców oraz w prawach i obowiązkach zatrudnionego tak cudzoziemca jak i pracodawcy.

Wśród prelegentów znaleźli się  eksperci:

  • Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  • Izby Administracji Skarbowej,
  • Straży Granicznej,
  • Państwowej Inspekcji Pracy,

Jako pierwszy wystąpił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łukasz Więcek, który omówił sytuację dotyczącą zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Omówił także działalność PUP w zakresie rejestracji pracowników. Z kolei dyrektor Biura RIPH Anna Bartkiewicz omówiła temat szans i zagrożeń dla polskiego rynku pracy w kontekście przyjmowania cudzoziemców.
Po wystąpieniu wszystkich zaproszonych gości przyszedł czas na dyskusję oraz wspólne rozmowy.