Konferencja - Kształcenie Specjalne

23 marca 2017


 P R O G R A M V KONFERENCJI - KSZTAŁCENIE SPECJALNE pod hasłem: „ Arteterapia w nauce i praktyce” w dniu 23.03.2017r.

9.00- 9.30 - Rejestracja uczestników.

Sesja plenarna ( 9. 30- 10.15 )

 9.30- 9.45 – Uroczyste rozpoczęcie Konferencji.

9.45-10.15 – Wykład inauguracyjny.

Temat : „ Arteterapia w nauce i praktyce .” – dr Marzena Bogus Akademia Jana Długosza w Częstochowie.

 

Sesja panelowa ( 10.15- 11.45 )

Panel dyskusyjny I

10.15- 11.15

1.„Biblioterapia , jako działanie wspierające proces edukacji i wychowania dzieci.”- mgr Sylwia Kubicka, mgr Beata Adamus / Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim/ oraz mgr Małgorzata Piotrowska /Specjalny Ośrodek- Szkolno-Wychowawczy w Radomsku.

2.„Muzykoterapia i choreoterapia - forma terapii i wspomagania rozwoju.” - mgr Beata Michałek /Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku./

 Muzykoterapia w terapii dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną – mgr Marta Tyczyńska, mgr Beata Wrzalik

Pytania do prelegentów.

Podsumowanie- wnioski

 

Panel dyskusyjny II

11.15– 11.45

 1. „Terapeutyczna rola prezentacji teatralnych w procesie edukacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie” - mgr Marlena Grzybek, mgr Teresa Knaś /Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku./


Pytania do prelegentów.

Podsumowanie-wnioski

 11.45 – 12.15 Przerwa kawowa połączona z wystawą prac plastycznych przygotowanych przez uczniów SOSW w Radomsku.

 

Sesja warsztatowa: (12.15 – 13.00)

1. Wystąpienie „Baśniowego Teatrzyku” z przedstawieniem teatralnym pt. „Rzepka” do wiersza J. Tuwima „Rzepka” /Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku.

2.Warsztat arteterapeutyczny- „Wykorzystanie niekonwencjonalnych technik plastycznych w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.”- mgr Hanna Mielczarek. /Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku.

3. Warsztat choreograficzny – „Roztańczona szkoła – tańce i pląsy na wesoło.”- mgr Ewa Kotlicka. /Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku./

 

13. 00 – Zakończenie Konferencji.

Podczas V Konferencji Kształcenie Specjalne zapraszamy do odwiedzenia stoiska wydawnictwa „ADYTON” z Częstochowy w ofercie, którego znajduje się literatura arteterapeutyczna, płyty z muzyką relaksacyjną i terapeutyczną oraz inne pozycje dydaktyczno-edukacyjne.