Konferencja

12 stycznia 2016


Społeczna Akademia Nauk, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radomsku oraz Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku zaprasza dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników instytucji samorządowych na bezpłatną konferencję metodyczną: Narkotyki i dopalacze. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych. Podstawy pomocy przedmedycznej – wskazówki metodyczne dla profilaktyki. Odbędzie się ona 1 lutego w Miejskim Domu Kultury. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli prezydent Wiesław Kamiński oraz starosta Andrzej Plutecki.

Uzależnienia są problemem nie tylko medycznym, ale i społecznym, tak więc wiedza tego rodzaju przydatna jest zarówno pedagogom, psychologom, nauczycielom, pracownikom instytucji samorządowych jak i rodzicom. Konferencja da Państwu możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami dotyczącymi problematyki uzależnień w Polsce i na świecie. Tematyka konferencji porusza problemy związane z wprowadzaniem do obrotu i użytku coraz to nowych środków narkotycznych i odurzających. Podczas konferencji przedstawiona zostanie również wiedza umożliwiająca Państwu rozpoznawanie objawów świadczących o używaniu tych środków oraz sposobów postępowania w takich przypadkach. Konferencja prowadzona jest przez profesjonalistów zajmujących się tą tematyką zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej, stąd jej duża przydatność dla osób zajmujących się na co dzień profilaktyką uzależnień.

Konferencja jest bezpłatna. Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty.