Kończy się kadencja 2015-2019 Rady Seniorów

11 czerwca 2019


10 czerwca po raz ostatni zebrała się Rada Seniorów ustępującej kadencji. Były podziękowania i podsumowania. Nie zabrakło refleksji na przyszłość i życzeń pomyślności dla kolejnej kadencji.

W sali nr 104 w urzędzie miasta ostatni raz zebrali się radni Rady Seniorów kadencji 2015-2019. Zastępca Prezydenta Miasta Radomska Małgorzata Kańska-Kipigroch wręczyła ustępującym radnym podziękowania, nie szczędząc pochwał pod adresem wkładu jaki rada włożyła w rozwój miasta, przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa i to nie tylko seniorów, ale  wszystkich mieszkańców. Głos seniorów w UM Radomska opierał swoje działania głównie na konsultacjach społecznych. Zgłaszali miejskim władzom sprawy małe, ale nie mało istotne, jak doświetlenie niektórych przejść dla pieszych. Ale to również na obradach Rady Seniorów zaczęły się rozmowy na temat przebudowy ul. Spacerowej, która ma wkrótce ruszyć.