Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku

8 października 2018


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniach wodociągowych. Tym samym odwołuje komunikat z dnia 5 października w sprawie stwierdzenia zanieczyszczenia wodociągu w Radomsku.