Komunikat

26 lutego 2016


Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego uprzejmie informuje, że w dniu 29 lutego 2016 r. o godzinie 10.13

odbędzie się trening Systemu Wykrywania i Alarmowania.

Trening polegać będzie na wyemitowaniu:

1. Przez okres 3 minut modulowanego dźwięku syren usytuowanych na terenie miasta, stanowiący o ogłoszeniu alarmu;

2. Przez okres 3 minut ciągłego dźwięku syren będącego sygnałem odwołania alarmu, tożsamego z zakończeniem treningu.

Urządzenia systemu alarmowego zostaną uruchomione z centrali znajdującej się    w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi.