Kompromisowe zmiany budżetowe

28 lutego 2018


Radni po 48 godzinnej przerwie w obradach oraz wypracowaniu kompromisu przyjęli uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową oraz uchwałę budżetową na 2018 rok.

Dzięki wypracowanemu kompromisowi z budżetu miasta zostanie przekazana dotacja dla Szpitala Powiatowego w Radomsku w kwocie 450 tys. złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego (390 tys. złotych) oraz doposażenie w sprzęt medyczny oddziału rehabilitacji neurologicznej - 60 tys. złotych.

Pozostałe zmiany to m.in.:
- zwiększenie środków na remonty dróg w kwocie 2 mln 640 tys. złotych,
- przebudowa ul. Geodetów ok. 400 metrów w kierunku ul. Stolarzy - 450 tys. złotych.
- dokumentacja na przebudowę ul. Sienkiewicza - 60 tys. złotych,
- dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Żeromskiego - 35 tys. złotych
- dokumentacja na budowę parkingu przy cmentarzu w Stobiecku Miejskim - 20 tys. złotych,
- przebudowa/rozbudowa ul. M. Kolbego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Górnickiego - 150 tys. złotych,
- budowa ogrodzenia skateparku - 41 tys. złotych,
- dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku - 35 tys. złotych,
- budowa monitoringu przy ul. Batorego - 35 tys. złotych
- budowa placu zabaw przy skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i Tysiąclecia - 88 tys. złotych,
- zwiększenie środków na rewitalizację skweru przy ul. Sierakowskiego i ul. Reymonta  w kwocie 200 tys. złotych

a także
- zwiększenie kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia dla pracowników oświaty o 600 tys. złotych,
- wprowadzenie środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników instytucji kultury -  240 tys. złotych,
- dokapitalizowanie spółki PGK - 500 tys. złotych.