Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za rok 2018

6 czerwca 2019


Radni zasiadający w Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali wykonanie ubiegłorocznego budżetu Miasta Radomsko oraz wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Radomsko za rok 2018.

- Bardzo się cieszę, że Komisja Rewizyjna podjęła decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu wykonanie budżetu za rok 2018. W ubiegłym roku mieliśmy bardzo dużo inwestycji. Udało się zwiększyć dochody oraz zmniejszyć wydatki, dzięki czemu deficyt był mniejszy niż zakładaliśmy o prawie 9 milionów złotych. Natomiast nadwyżka operacyjna mówiąca o możliwościach rozwoju miasta wyniosła ponad 5 milionów złotych. Jest to dobry prognostyk dla Radomska – mówił po zakończeniu obrad komisji prezydent Jarosław Ferenc.

Podczas obrad komisji radni udzielili również wotum zaufania prezydentowi Jarosławowi Ferencowi, przyjęli raport o stanie miasta Radomska za 2018 rok, informację o stanie mienia Miasta Radomsko oraz rozpatrzyli sprawozdanie finansowe za 2018 r.