Komentarz prezydenta do decyzji GDOŚ ws. obwodnicy

16 lutego 2017


Prezydent Jarosław Ferenc udzielił dziś lokalnym mediom komentarza do decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wydanej 14 lutego br. uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie obwodnicy m.in. Radomska.

To oznacza, że sprawa wraca do ponownego rozpatrzenia do RDOŚ i przeprowadzone zostanie nowe postępowanie.

- Cieszę się, że odwołanie, które wpłynęło od miasta oraz innych podmiotów przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zostało uwzględnione. Podnosiliśmy w naszym odwołaniu kilka argumentów, m.in. taki, iż nie do końca dobrze została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, a także ten, że zostaną zaburzone szlaki wędrówkowe dużych zwierząt. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uznał, że mogą być wybudowane odpowiednie przejścia dla zwierząt, które nie spowodują zaburzeń tych szlaków – wyjaśnia prezydent Radomska Jarosław Ferenc. – Trzeba przeprowadzić analizy i stworzyć nowy raport oddziaływania na środowisko. Myślę, że nowe postepowanie będzie przeprowadzone sprawnie, tym bardziej, że stanowisko miasta w tej sprawie jest jasne – dodaje.

Finansowanie inwestycji wstępnie przewidziane było na 2022 rok.

- Mamy rok 2017, więc istnieje realna szansa, że RDOŚ zdąży z opiniowaniem środowiskowym, a GDDKiA zdąży z projektem technicznym. Sądzę, że decyzji RDOŚ możemy spodziewać się nie wcześniej niż za pół roku – zauważa prezydent.

Prezydent Jarosław Ferenc podkreślił także, że odkąd objął funkcję prowadził rozmowy z GDDKiA w sprawie obwodnicy.

- Ich wynikiem jest to, że przyjęto nasze argumenty i Generalna Dyrekcja zmieniła preferowany wariant z C na wariant A po KOPI, który jest dla miasta korzystniejszy – zaznacza prezydent Ferenc.