Kolejne spotkanie Zespołu ds. Sieci Drogowej

20 września 2016


Dziś, 20 września w Urzędzie Miasta Radomska odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Sieci Drogowej.

Podczas spotkania przedstawiciele m.in. urzędu miasta, starostwa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, radomszczańskich taksówkarzy oraz policji rozmawiali na temat rozwiązań, które mają usprawnić system komunikacyjny w mieście.

Dużą część spotkania zajął temat rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w Radomsku. Zaproponowane zostały dwie koncepcje realizacji ścieżek. Pierwsza dotyczy rozszerzenia planu budowy ścieżki rowerowej od ul. Piłsudskiego przez ul. Spacerową do ul. Szarych Szeregów. Miasto rozważa przedłużenie ścieżki rowerowej przez ul. Szarych Szeregów, co najmniej do przejazdu kolejowego. Budowa ścieżki rowerowej ujęta jest w projekcie przebudowy ul. Spacerowej.

Druga koncepcja dotyczy budowy ścieżki rowerowej od ul. Narutowicza poprzez teren Galerii Radomsko do ul. Reymonta. W tym miejscu planowana jest także budowa skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną.

Ponadto dyskutowano na temat organizacji ruchu w okolicach cmentarzy podczas Dnia Wszystkich Świętych 1 listopada.

Galeria