Kolejna wizyta sokolnika

16 lutego 2017


Od poniedziałku 20 lutego br. do Radomska powróci sokolnik.

Sokolnik wraz ze swoimi drapieżnikami odwiedzi zarówno Park Świętojański, jak i skwer przy ul. Narutowicza 1 i 4. Praca sokolnika potrwa przez  kolejnych sześć dni.

Miasto zamówiło usługę wypłaszania ptactwa z parku i skweru, m.in. ze względów fitosanitarnych.

Urząd Miasta Radomska kontynuuje akcję płoszenia gawronów i kawek z terenu parków w odpowiedzi na liczne skargi mieszkańców, zwracających uwagę na znaczne zanieczyszczenie ptasimi odchodami. Urząd uzyskał stosowne pozwolenie na przeprowadzenie akcji z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, którą podjęto po zastosowaniu metody akustycznej. Jedynie zastosowanie obu metod jednocześnie może przynieść oczekiwane efekty, bowiem ptaki posługują się głównie zmysłem wzroku. Metoda sokolnicza płoszenia ptactwa jest metodą najbardziej naturalną i bezpieczną.