Jest zgoda na podwyżkę podatku

17 października 2016


Władze miasta Radomska spotkały się dziś z przedsiębiorcami, aby ponownie porozmawiać na temat propozycji podwyżki podatku od nieruchomości.

Pierwsze spotkanie odbyło się 6 października. Wówczas prezydent Jarosław Ferenc wraz ze skarbnik miasta Mariolą Wypych przedstawili finansową sytuację miasta oraz perspektywy, jakie daje 10-procentowa podwyżka podatku od nieruchomości nałożona jedynie na przedsiębiorców.

Wówczas przedstawiciele firm oraz instytucji zrzeszających przedsiębiorców poprosili o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących, m.in. planów oszczędnościowych władz miasta.

Po przesłaniu materiałów ustalono termin drugiego spotkania na poniedziałek 17 października.
Podczas drugiego spotkania przedstawiciele firm zaproponowali podwyżkę podatku od nieruchomości na poziomie 3 procent skierowaną do przedsiębiorców, ale także do wszystkich mieszkańców miasta.

3-procentowa podwyżka tylko dla przedsiębiorców przyniosłaby zwiększenie dochodów miasta z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie 630 tys. złotych, co byłoby kwotą niewystarczającą do pokrycia ponad 3 mln deficytu w budżecie. Jeśli podwyżka objęłaby wszystkich mieszkańców dałoby to kwotę około 690 tys. złotych.

Przedsiębiorcy proponują 3 procentowy wzrost stawek podatku, my cały czas prosimy o 10 procent. Uzasadniamy to sytuacją nadzwyczajną miasta, która nie ulegnie zmianie, ponieważ dochody budżetu miasta biorąc pod uwagę stan obecny  zmniejszą się na stałe o 2,1 mln złotych. Ponadto przez najbliższe 7 lat o 3,3 mln złotych. W związku z tym nie ma możliwości, aby zbilansować budżet – mówi z kolei skarbnik miasta Mariola Wypych.

O ile rzeczywiście wzrosną podatki od nieruchomości i kogo podwyżka będzie dotyczyć zadecydują radni podczas sesji zaplanowanej na 27 października.