Jak prezentować barwy narodowe

27 kwietnia 2017


Od 2004 roku 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jak prezentować barwy narodowe, polską flagę, a także bannery w przestrzeni publicznej pokazuje publikacja pt. „Biało-Czerwona”, którą przygotowało Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dla przykładu kibice, którzy przyjeżdżają na zawody sportowe, mogą umieszczać nazwy miejscowości na barwach narodowych, ale nie na flagach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Polska flaga ma proporcje 5:8.

Autorem broszury jest Alfred Znamierowski ekspert w dziedzinie weksylologii, członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Komisji Heraldycznej przy MSWiA. „Biało-Czerwona” zawiera wskazówki jak prezentować barwy narodowe, polską flagę, a także bannery w przestrzeni publicznej. Kwestia ta nie została do tej pory uregulowana ustawowo. Wiele jednostek samorządu terytorialnego i instytucji państwowych nie wie, w jakiej kolejności na masztach i w pomieszczeniach umieszczać flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej z flagami innych państw i jednostek samorządu terytorialnego.

Wskazówki zawarte w publikacji MSWiA dotyczą różnych okoliczności, między innymi żałoby, marszów czy powitania gości zagranicznych.Publikacja pt. „Biało-Czerwona” zawiera instrukcje, które mogą się przydać każdemu, kto szanuje nasze barwy narodowe. Wydanie drugie jest dostępne w pliku do pobrania na stronie: 

http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15928,Poradnik-Bialo-Czerwona-czyli-jak-czcic-barwy-narodowe-wydanie-rozszerzone.html