INFORMACJA

11 sierpnia 2016


Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

na wybór dziennego opiekuna

 

Prezydent Miasta Radomsko informuje, że otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 20 lipca 2016 roku, którego przedmiotem był wybór dziennego opiekuna na okres od dnia 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, nie został rozstrzygnięty ze względu na brak ofert konkursowych.