NGO: Aktualności

Artykuły

 • OGŁOSZENIE

  25 lipca 2016

  Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z póź. zm.) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Towarzystwo... Czytaj dalej o OGŁOSZENIE

 • SPRAWOZDANIE

  20 czerwca 2016

  Na podstawie Zarządzenia Nr 108/2016 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 30 maja 2016 roku ogłoszone zostały konsultacje projektu w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2016 rok. Czytaj dalej o SPRAWOZDANIE

 • Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy

  31 maja 2016

  Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy „RAP” Radomsko, ul. Św. J. Królowej 16/14, 97-500 Radomsko, na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego w... Czytaj dalej o Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy

 • Zarządzenie, uchwała, program

  30 maja 2016

  Konsultacje Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie orazOchrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2016 rok. Na podstawie Zarządzenia Nr 108/2016 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 30 maja 2016 r. ogłoszone zostały konsultacje... Czytaj dalej o Zarządzenie, uchwała, program

 • Sprawozdanie

  6 kwietnia 2016

  Na podstawie Zarządzenia Nr 49/2016 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 10 marca 2016 roku ogłoszone zostały konsultacje projektów: Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.; Miejskiego Programu... Czytaj dalej o Sprawozdanie