NGO: Aktualności

Artykuły

 • OGŁOSZENIE

  11 października 2016

  Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Klub Wzajemnej Pomocy „SANSA” w Radomsku na realizację, przy wsparciu środków finansowych budżetu Miasta Radomsko, zadania publicznego pn. „Wspieranie działań, imprez i... Czytaj dalej o OGŁOSZENIE

 • OGŁOSZENIE

  11 października 2016

  Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Okręgowy Klub Strzelnictwa Sportowego „10-tka” w Radomsku na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu Miasta Radomsko, zadania publicznego pn. „Wspieranie... Czytaj dalej o OGŁOSZENIE

 • OGŁOSZENIE

  22 września 2016

  Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Komendę Hufca ZHP Radomsko na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta Radomsko, zadania publicznego pod nazwą: „Wspieranie działań, imprez i wydarzeń... Czytaj dalej o OGŁOSZENIE

 • OGŁOSZENIE

  11 sierpnia 2016

  Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa... Czytaj dalej o OGŁOSZENIE

 • OGŁOSZENIE

  25 lipca 2016

  Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z póź. zm.) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Towarzystwo... Czytaj dalej o OGŁOSZENIE