Inauguracja trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego

9 marca 2017


Wystartowała 3. edycja Radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego. Do współpracy zgłosili się zarówno dotychczasowi członkowie zespołu, jak i nowe osoby.

Koordynatorem trzeciej edycji RBO został sekretarz miasta Jan Suwart. Nadzór nad realizacją Radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego ma sprawować nowa komórka organizacyjna, jaką jest Centrum Aktywności Społecznej. Będzie ona odpowiedzialna za to, co się dzieje w kwestii budżetu obywatelskiego, zarówno za składanie wniosków, ich weryfikację i realizację inwestycji. 

Zgodnie z projektem regulaminu trzeciej edycji budżetu obywatelskiego, od 19 czerwca do 3 lipca 2017 r. radomszczanie będą mogli zgłaszać projekty. Od 4 lipca do 31 sierpnia 2017 r. będzie prowadzona ich weryfikacja. W październiku odbędzie się głosowanie (w formie papierowej i elektronicznej). Wszyscy członkowie zespołu ds. RBO podkreślają, że podczas realizacji trzeciej edycji należy położyć duży nacisk na promocję projektów oraz samej idei budżetu obywatelskiego. Kolejne spotkanie zespołu ds. RBO, podczas którego zostanie zatwierdzony regulamin zaplanowano na przyszły tydzień.