II Radomszczańska Gala Wolontariatu w MDK

5 grudnia 2017


Zakończyła się II edycja Radomszczańskiej Gali Wolontariatu organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, podczas której rozstrzygnięto konkurs pn. „Wolontariat i ja”.

Na konkurs „Wolontariat i ja” wpłynęło łącznie 14 zgłoszeń. Do konkursu mogli przystąpić samodzielni wolontariusze lub grupy wolontariackie. Zadaniem jury była ocena zgłoszonej działalności pod kątem zaangażowania, innowacyjności, skuteczności i partnerstwa. Po burzliwych obradach jury ogłosiło następujące wyniki:

I miejsce – Grupa wolontariacka działająca przy Radomszczańskim Uniwersytecie III Wieku „Wiem więcej”

II miejsce – Jakub Pawłowski – uczeń Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku

III miejsce – Grupa wolontariacka działająca przy Miejskim Domu Kultury w Radomsku.

Uroczysta gala była też doskonałą okazją do ogłoszenia wyników Konkursu Plastycznego "Mój dom moje miejsce" zorganizowanego przez stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pomagajmy razem” i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku:

Wyniki:

I miejsce – Nadia Stzebiecka

II miejsce – Kornelia Majewska

III miejsce – Aleksandra Wieczorek

Wyróżnienia: Patryk Furmański, Mikołaj Dąbrowski, Wiktoria Misterkiewicz, Amanda Gozdek, Angelika Stankiewicz, Weronika Tymowska.

Podczas uroczystej gali wręczono też statuetki za szerzenie i promocję idei wolontariatu, otrzymali je: Krystyna Białek (MOPS Radomsko), prezydent Jarosław Ferenc oraz starosta Andrzej Plutecki.

Celem konkursu ph. „Wolontariat i ja” zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku była i jest promocja działań wolontarystycznych prowadzonych w różnych obszarach życia społecznego m.in. ekologii, oświaty, sportu, kultury, zdrowia, pracy administracyjnej, wolontariatu pracowniczego, pomocy społecznej czy e-wolontariatu. Konkurs stworzył możliwość zaprezentowania ciekawych sylwetek wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych i podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy działalności.

Gościem specjalnym Gali był Piotr Pogon, który wygłosił prezentację poświęconą dobroczynności pt. „Pomagaj w zachwycie, każdym oddechem”.

Radomszczańska Gala Wolontariatu odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomsko oraz Starosty Powiatu Radomszczańskiego.

Galeria