II edycja Rządowego Programu „KLUB”

17 marca 2017


Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło drugą edycję programu „KLUB” w ramach rozwoju sportu na wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Kluby sportowe  działające  co najmniej 3 lata i prowadzące szkolenia dla dzieci i młodzieży do lat 18 mogą ubiegać się o dofinansowanie.  Przedmiotem dofinansowania może być m.in. wynagrodzenie dla trenerów i instruktorów prowadzących zajęcia sportowe, organizacje obozów sportowych, a także zakup sprzętu sportowego. Wysokość dofinansowania może wynieść 10.000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) lub 15.000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego), a wymagany wkład własny to tylko 10% całkowitych kosztów zadania.

Termin składania wniosków upływa 21 kwietnia 2017r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1980,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2017-roku-pro.html

Zachęcamy kluby sportowe do skorzystania z możliwości  uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego na prowadzenie działalności sportowej.