Historyczne wspomnienie o funkcjonariuszach Policji Państwowej

28 listopada 2017


28 listopada br. w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbyły się warsztaty historyczne OKM 1940. Organizatorem przedsięwzięcia był Komendant Powiatowy Policji .

Warsztaty historyczno-patriotyczne „OKM 1940 – Ostaszków, Kalinin, Miednoje” zostały zainicjowane i przygotowane przez Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi. Najważniejszym elementem tego wydarzenia były wartości i wzory postępowania funkcjonariuszy przedwojennej Policji Państwowej w odniesieniu do dzisiejszych czasów i pełnienia służby wedle roty ślubowania oraz zasad etyki zawodowej policjanta.

Żołnierze ginęli w obronie Ojczyzny. Wielu z nich zginęło w obozach w Ostaszkowie,  Kalininie i Miednoje. Oddając życie dochowali wierności słowom przysięgi. Nie splamili polskiego munduru. Za wierność Ojczyźnie zapłacili najwyższą cenę. Sowieci zamordowali 6311 funkcjonariuszy Policji Państwowej, ocalało niewiele ponad 100 osób – zauważa Aneta Wlazłowska, rzecznik prasowy KPP Radomsko. – Wielu z nich wywodziło się z naszego terenu. Wielu z policjantów zginęło podczas służby. Mając to na uwadze chcieliśmy pokazać, że osoby noszące mundur gotowe były i są na wielkie poświęcenie – podkreśla Aneta Wlazłowska.

W spotkaniu, oprócz policjantów udział brali uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku. W roli prelegentów podczas spotkania w MDK wystąpili nauczyciele: Marek Biesiada i Joanna Wideryńska. Elżbieta Mikołajczuk, przewodnicząca radomszczańskiego Koła Rodziny Katyńskiej, udostępniła materiały ze swojego prywatnego archiwum. Natomiast Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski, w prezentacji „OKM 1940 etos Policji Państwowej II RP a zbrodnia katyńska” przybliżył zebranym trzy miejsca, Ostaszków, Kalinin i Miednoje, związane z tragiczną historią przedwojennych policjantów i z etosem służby funkcjonariuszy PP. Ogólnopolski program edukacyjno-historyczny OKM 1940 realizowany jest pod patronatem Komendy Głównej Policji oraz patronatem medialnym miesięcznika Komendanta Głównego Policji „Policja 997”. Korzystając z obecności młodzieży organizatorzy wydarzenia, którymi oprócz KPP Radomsko był radomszczański odział Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” szukali również odpowiedzi na pytanie: jaki jest współczesny etos policjanta? Odpowiedzi padały różne. Konkluzja była jedna. Niezależnie od czasów mundur powinno nosić się z dumą, honorem i godnością.

Podczas spotkania Komendant Powiatowy Policji  insp. Piotr Nowicki otrzymał Certyfikat Ambasadora OKM 1940.