Happening „SOS dla powietrza”

23 listopada 2017


W środę 22 listopada uczniowie klas czwartych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Radomsku uczestniczyli w happeningu „SOS dla powietrza”, który zwracał uwagę na problem zanieczyszczenia i szkodliwości powietrza w naszym mieście.


Mimo deszczowej pogody uczniowie przeszli w barwnym korowodzie ulicami dzielnicy Radomska – Sucha Wieś, prezentując transparenty i hasła nawołujące do ochrony czystości powietrza, ograniczenia niskiej emisji oraz walki ze smogiem. Finalnym punktem happeningu było spotkanie w Świetlicy Środowiskowej na ul. Strażackiej. W spotkaniu z młodymi ekologami uczestniczyły Iwona Broszkiewicz - Kierownik Działu Środowiskowego i Wolontariatu MOPS w Radomsku, Emilia Gałwiaczek - pracownik Działu Środowiskowego i Wolontariatu oraz Aneta Matysiak – wychowawca w placówce wsparcia dziennego. W spotkaniu wzięła również udział Marzanna Proszowska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomska oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 Wojciech Grajkowski.

happening

Korowód z udziałem uczniów PSP nr 6 w Radomsku


W czasie spotkania uczniowie omawiali wykonane przez siebie transparenty, podkreślając, jak ważne jest czyste powietrze dla zdrowia i życia człowieka oraz całej przyrody. Marzanna Proszowska podziękowała uczniom za zaangażowanie w działania proekologiczne i pochwaliła młodych ekologów za doskonałą znajomość problematyki związanej ze smogiem i niskimi emisjami. Przypomniała, że Miasto Radomsko również walczy z zanieczyszczeniem powietrza realizując Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Uczniowie w nagrodę za pracę i zaangażowanie otrzymali książeczki – malowanki ekologiczne.

Happening

Spotkanie w świetlicy 


Happening odbył się w ramach programu „Strażnicy czystego powietrza” realizującego projekt ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/18”. Dodajmy, że program realizują: Elżbieta Kaczmarczyk, Ewa Kawka, Agata Kossek i Renata Wojtasik.