Grób rodziny Soczołowskich jak nowy

28 października 2019


Zakończyła się renowacja grobu rodziny Soczołowskich znajdującego się na Starym Cmentarzu w Radomsku. Renowacja prowadzona była przez radomszczańskie Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami, a Urząd Miasta Radomska wsparł inicjatywę kwotą 30.000,00 zł.

Grób rodziny Soczołowskich jest jednym z najokazalszych na Cmentarzu Starym. Dzięki pracom konserwatorskim odzyskał swój dawny blask i przez kolejne lata przypominać będzie radomszczanom historię tej zasłużonej dla naszego miasta rodziny. Renowacja została przeprowadzona zgodnie ze sztuką konserwatorską. Prace rozpoczęto w czerwcu 2019 roku, najwięcej czasu pochłonęło gruntowne oczyszczenie grobowca, w sposób który nie uszkodził delikatnej faktury poszczególnych płyt. Uzupełniono również wiele ubytków, m.in. całkowicie odtworzono jeden z narożników grobowca.

Remont obiektu możliwy był dzięki zaangażowaniu członków Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, którzy przez ostatnie dwa lata podczas kwest zbierali środki na renowację grobowca. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł prawie 70 tysięcy złotych.