Grant na polsko-ukraiński projekt filmowy

14 czerwca 2019


Po wspólnych warsztatach filmowych młodzież polska i ukraińska przygotuje kilkuminutowe etiudy nawiązujące do tradycji i kultury obu państw. Na realizację projektu Miasto Radomsko pozyskało blisko 30 tys. zł dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury.

Młodzież sama opracuje scenariusze i zrealizuje filmy na podstawie wiedzy zdobytej podczas warsztatów reżysersko-scenariuszowych. Tworzenie dzieła poprzez zabawę i wspólny wysiłek, które na trwale zostaną w pamięci uczestników, to doskonała forma integracji. Zwieńczeniem wysiłku młodziezy przygotowujacej filmy będzie udział w konkursie. Najlepsze etiudy zostaną nagrodzone Złotą, Srebrną i Brązową Jadwiżką. Nazwa nagrody nawiązuje do postaci św. Jadwigi Królowej, zaangażowanej w działalność oświatową i kulturalną, mającej silne zwiazki z Radomskiem.

W realizację projektu będzie zaangażowana młodzież z naszego miasta oraz z partnerskiego Wozniesienska na Ukrainie. Młodzi Ukraińcy na 10 dni przyjadą do Radomska. Oprócz zajęć warsztatowych zaplanowano też spotkania integracyjne oraz wycieczki, m.in. Do Muzeum Kinematografii i Szkoły Filmowej w Łodzi.