Gospodarka odpadami

Od 1 lipca 2013 roku zaczął funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na zasadach określonych znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z nowymi zasadami gmina ma obowiązek odbioru wszystkich wytworzonych przez mieszkańca odpadów komunalnych. Ideą nowego systemu jest to, aby niezależnie od ilości wytworzonych przez mieszkańców odpadów, odebrać je wszystkie w ramach wnoszonej do gminy opłaty.

Rada Miejska w Radomsku podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wybierając metodę uzależniającą ustalenie opłat śmieciowych dla nieruchomości od ilości zamieszkujących osób.

 

STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

W przypadku gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 10,50 zł od osoby lub 9,50 zł od osoby z Kartą Dużej Rodziny.

W przypadku gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 15,00 zł od osoby lub 14,00 zł od osoby z Kartą Dużej Rodziny.

 

 

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od mieszkańców naszego miasta jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Stara Droga 85

97 - 500 Radomsko

 

Miejscem zagospodarowania opadów komunalnych od mieszkańców Radomska jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

ul. Jeżynowa 40

97 - 500 Płoszów, gm. Radomsko


Przypominamy, iż właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, bezpośrednio przed posesją w miejscu widocznym na wyrównanej i utwardzonej powierzchni zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. W okresie zimowym należy usunąć zalegający śnieg, gwarantując swobodny dojazd pojazdami specjalistycznymi.

Zobacz również