Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki - konferencja

6 marca 2017


Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc wraz ze swoim zastępcą Jackiem Belką uczestniczą dziś w konferencji  pt. „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki”  w Warszawie, której organizatorem jest Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii.

Wystąpienie Inauguracyjne wygłosił Minister Środowiska prof. Jan Szyszko, który objął konferencję patronatem honorowym.
W trakcie konferencji omówiony zostanie stan obecny oraz perspektywy energetyki geotermalnej w Polsce. W programie wystąpienia przedstawicieli świata nauki i praktyków zajmujących się tą dziedziną oraz dyskusja.

W programie spotkania znalazły się:

„Geotermia w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” - wykład Jerzego Kwiecińskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP.
„Lokalna energetyka geotermalna jako podstawowy składnik OZE w procesie dochodzenia do samowystarczalności energetycznej Polski” - wystąpienie płk prof. Mieczysława Strusia - Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego, Politechnika Wrocławska.
„Innowacyjne polskie technologie produkcji ciepła i energii elektrycznej z zasobów geotermicznych w aspekcie ustaleń Światowej Konferencji Klimatycznej Paryż 2015” - wystąpienie prof. Jacka Zimnego - Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP, Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego, Konsorcjum „Polska Geotermia”, Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.
- „Finansowanie innowacyjnych projektów geotermalnych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju” - wystąpienie prof. Macieja Chorowskiego - Dyrektora NCBiR, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP.
- „Finansowanie projektów geotermalnych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” - wykład dr inż. Kazimierza Kujdy - Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP.
„Geotermia w debacie parlamentarnej na przestrzeni ostatnich 27 lat” - wystąpienie posłanki Gabrieli Masłowskiej.

Podczas konferencji przewidziano także prezentacje na temat efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej instalacji geotermalnych już istniejących w Polsce np. geotermia podhalańska, toruńska czy geotermia w Uniejowie.

W programie konferencji znalazł się także czas na dyskusję panelową, której moderatorem jest Marcin Roszkowski - Prezes Zarządu Instytutu Jagiellońskiego. Paneliści: prof. Jan Szyszko - Minister Środowiska, prof. Maciej Chorowski, dr inż. Kazimierz Kujda, Jerzy Kwieciński - Wiceminister Rozwoju, prof. Mariusz Orion Jędrysek - Wiceminister Środowiska, Główny Geolog Kraju, płk prof. Mieczysław Struś, prof. Jacek Zimny.