Gala Wolontariatu PCK

7 grudnia 2017


5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji Radomszczański Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża co roku organizuje Galę Wolontariatu PCK, by podziękować wszystkim tym, którzy krzewią idee wolontarystyczne.

Na początku uroczystości odśpiewano hymn Polskiego Czerwonego Krzyża. Następnie prezes Radomszczańskiego Oddziału PCK Małgorzata Lewandowska zaprezentowała publiczności działania podejmowane przez PCK w 2017 roku. Były to m.in. doroczna akcja „Gorączka Złota”, akcje krwiodawstwa: „Zbieramy krew dla Polski” i „Młoda krew ratuje życie” czy zabezpieczanie medyczne imprez organizowanych przez Miasto Radomsko.

- Pracy na co dzień nam nie brakuje, ale na szczęście nie brakuje także wolontariuszy oraz osób, które chcą wspierać Polski Czerwony Krzyż. Obecnie Radomszczański Oddział PCK liczy około 700 członków – mówi Małgorzata Lewandowska.

Gala Wolontariatu PCK to okazja do podziękowań wszystkim tym, którzy wyjątkowo aktywnie działają na rzecz wolontariatu, krwiodawstwa czy promowania zdrowego stylu życia.

Statuetką Przyjaciel PCK Radomsko uhonorowano:
W kategorii instytucja Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomsku, Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku oraz Bursę Szkolną w Radomsku.

W kategorii media wyróżnione zostały: Tygodnik i portal Pomiędzy Stronami.

W kategorii osoba wspierająca statuetka została przyznana: poseł na Sejm RP Annie Milczanowskiej, Grzegorzowi Adamusowi oraz Agnieszce Orłowskiej.

Odznaką Honorową IV- go stopnia na wniosek Oddziału Rejonowego PCK zostały wyróżnione lokalne firmy czynnie współpracujące z PCK oraz wspomagające jego działalność od wielu lat:
Spółka Ardagh Metal Beverage Trading Poland Oddział w Radomsku
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ,,KONSTALEX” w Radomsku
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku

Odznaką Honorową IV- go i III stopnia na wniosek Oddziału Rejonowego PCK zostały odznaczone osoby będące członkami stowarzyszenia, które wyróżniły się szczególnym zaangażowaniem i konkretnymi osiągnięciami.
Odznakę Honorową PCK IV stopnia przyznano Krzysztofowi Miśkiewiczowi (wieloletniemu krwiodawcy i członkowi zarządu PCK)
Odznakę Honorową PCK III stopnia otrzymała Magdalena Poteralska oraz Elżbieta Stępnicka (wieloletnim opiekunom szkolnych kół PCK)

Legitymację zasłużonego opiekuna PCK otrzymały: Katarzyna Gąciarek, Joanna Kurzelewska, Renata Bajerowicz, Ewa Kmieć, Joanna Zadworna i Janina Kornacka.

Podczas tegorocznej Gali Wolontariatu Polskiego Czerwonego Krzyża Radomszczański Oddział Rejonowy wyróżnił statuetką Wolontariusz PCK 2017 roku następujące osoby:

w kategorii szkoła ponadgimnazjalna: Klaudię Przeradę oraz Aleksandrę Kotlewską (z II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku) oraz Natalię Nowak (z Zespołu Szkół  Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku).

Wolontariuszem PCK 2017 roku w kategorii gimnazjum została Karolina Półrola (Publiczne Gimnazjum nr 6 - aktualnie uczennica Zespołu Szkół Dzrewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku).

Statuetkę w kategorii Dorosły wolontariusz otrzymał Krzysztof Maszczyk. Dodatkowa nagroda Super Wolontariusz PCK została przyznana Stefanowi Zagajowi.

Oddział Rejonowy w Radomsku docenił także Kluby Wiewiórka, Szkolne Koła PCK oraz opiekunów. ,,Najaktywniejszym Klubem Wiewiórka PCK 2017r’’ został Klub z Publicznego Przedszkola nr 5 w Radomsku. Z kolei w konkursie na ,,Najaktywniejsze SK PCK 2017” powiatu radomszczańskiego w kategorii:

Szkoła podstawowa: nagrodę i statuetkę otrzymała Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieńsku.
W kategorii szkoła podstawowa z oddziałem gimnazjalnym otrzymał Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 1 w Radomsku. Natomiast w kategorii szkoła ponadgimnazjalna równorzędną nagrodę zdobyły 2 szkolne koła PCK w II Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku oraz w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku.

Tytuł ,,Najlepszego opiekuna Szkolnego Koła PCK 2017 r.” otrzymała Katarzyna Gąciarek - opiekun SK PCK w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieńsku, a  statuetka ,,Super wieloletni opiekun Szkolnego Koła PCK” powędrowała do Jolanty Stępień, która pełni tę funkcję od 15 lat.

Wyróżnienia otrzymał Klub Wiewiórka z Publicznego Przedszkola nr 1 oraz koła z następujących szkół:
- Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 , nr 5, nr 7, nr 8 i nr 9,
- I liceum Ogólnokształcącego,
- Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych,
- Zespołu Szkół Ekonomicznych,
- Bursy Szkolnej,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1,
- Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach.