Ekspert z Radomska

12 lutego 2016


1840 ekspertów w 16 grupach tematycznych, 16 debat wojewódzkich z udziałem rodziców, uczniów i samorządowców – tak będzie wyglądała wielka ogólnopolska debata o systemie oświaty koordynowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Radomsko w gronie ekspertów będzie reprezentował Zbigniew Solarik.


Zbigniew Solarik z oświatą jest związany od 33 lat. W latach 1999-2002 dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 w Radomsku, 2007-2011 naczelnik wydziału edukacji i wychowania, 2003/2004 wykładowca w Akademii Polonijnej w Częstochowie, 2011/2012 wicedyrektor ZS-G nr 7, 2013-2015 doradca Prezydenta ds. rozwoju społecznego. Pracował we wszystkich typach szkół (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła zawodowa, wyższa uczelnia). Nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (najwyższe odznaczenie w oświacie).
Obecnie nauczyciel wychowania fizycznego i historii w ZS-G nr 7.


Kim są Eksperci Dobrych Zmian w Edukacji? To praktycy i teoretycy – nauczyciele i wykładowcy akademiccy. To osoby, które odpowiedziały na zaproszenie MEN do wspólnej pracy nad zmianami w polskich szkołach. Eksperci będą pracowali w 16 grupach. Każda z nich zajmie się inną tematyką. Jaką? Oto one: kształcenie ogólne i zawodowe, organizacja nadzoru pedagogicznego, nowy awans zawodowy, system egzaminów zewnętrznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli, finansowanie zadań oświatowych w samorządach, podstawy programowe kształcenia ogólnego, nauczanie wczesnoszkolne, wychowanie przedszkolne, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, miejsce historii w szkole, wychowanie fizyczne, rodzic w szkole, wychowawcza rola szkoły oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi.


Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!