Ekologiczny konkurs pt. "Zakręcony wąż"

20 lutego 2017


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza konkurs na najdłuższego węża wykonanego z plastikowych zakrętek pt. "Zakręcony wąż".

Konkurs pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Radomska Jarosława Ferenca adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Radomska oraz gmin: Radomsko, Gomunice i Masłowice. Partnerem przedsięwzięcia jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A, a konkurs realizowany jest w ramach projektu "Kultura Segregacji", prowadzonego przez tę organizację.
Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o selektywnej zbiórce odpadów opakowaniowych, segregacji odpadów, recyklingu, ekologii krajobrazu, a także rozwijanie świadomości ekologicznej, pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej.

Więcej informacji na temat konkursu udziela Dział Ochrony Środowiska, ul. Spacerowa 120, 97-500 Radomsko, tel. 504 947 406,  44 683 25 33 wew. 44, e-mail m.jurek@pgk-radomsko.pl  oraz a.mazur@pgk-radomsko.pl

Regulamin konkursu

Zakręcony wąż