Ekologia w szkołach i przedszkolach

25 lipca 2017


Pięć placówek oświatowych z Radomska czeka na rozstrzygnięcie konkursów o tematyce ekologicznej realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach współpracy miasta ze szkołami i przedszkolami w czerwcu i lipcu zostały złożone 4 wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie projektów w zakresie edukacji ekologicznej na rok szkolny 2017/2018 oraz 2 wnioski na stworzenie i wyposażenie profesjonalnych ekopracowni.

W  ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018” wnioski złożyły Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, PSP nr 6, a także Publiczne Przedszkole nr 1 i PP nr 9.
Na konkurs pn. „Moja ekopracownia” wnioski złożyły: PSP nr 6 i PSP nr 1.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w IV kwartale 2017 roku.