EkoBelfry na start

3 czerwca 2016


Zapraszamy do udziału w VI edycji Konkursu "EKOBELFRY" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi.


Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska w celu uhonorowania zrealizowanych działań i rozpowszechnienia dobrych przykładów w tym zakresie w roku szkolnym 2015/2016.

Do Konkursu mogą przystąpić publiczne i niepubliczne: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół oraz szkoły specjalne i ośrodki szkolno - wychowawcze z terenu woj. łódzkiego.

Konkurs jest ogłaszany w następujących kategoriach:

  •    EkoBelfer - nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele nauk przyrodniczych;
  •    EkoSzkoła - przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół, szkoły specjalne i ośrodki szkolno - wychowawcze.

Terminarz VI edycji Konkursu "EKOBELFRY":

  • przyjmowanie kart zgłoszeniowych - do 15 lipca 2016 r.
  • rozstrzygnięcie Konkursu i wybór laureatów - do 15 października 2016 r.
  • uroczystość podsumowania konkursu - do 31 grudnia 2016 r.

Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie wynosi do 95.000,00 zł.