Edukacyjna podróż po nowe doświadczenia

16 listopada 2017


Na dzisiejszej konferencji nauczyciele uczestniczący w wymianie podzielili się swoimi obserwacjami i doświadczeniami z wizyty w Kiryat Bialik.

Nauczyciele z pięciu radomszczańskich szkół podstawowych gościli w mieście partnerskim Kiryat Bialik (Izrael) od 6 do 13 listopada br. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w ramach trwającej od 2011 roku współpracy partnerskiej. Głównym założeniem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat innego systemu edukacji, zdobycie nowych doświadczeń pedagogicznych oraz przyswojenie metod nauczania stosowanych w izraelskich szkołach. Wymiana pozwoliła także na poznanie kultury, zwyczajów oraz tradycji partnera. Wizyta w Izrealu stworzyła również możliwość rozwinięcia kontaktów interpersonalnych.

W trakcie wizyty uczestnicy wymiany mieli okazję gościć w domach izraelskich gospodarzy. Dzięki otwartości i gościnności mieszkańców Kiryat Bialik nauczyciele nawiązali nowe znajomości, które pozwolą na dalszą wymianę doświadczeń. Relacja z wizyty została zamieszczona w wydawanej w Kiryat Bialik lokalnej gazecie. Poza wymiarem edukacyjnym pobyt w Izraelu umożliwił również odwiedzenie najważniejszych miejsc związanych z kultem religijnym, m.in. Jerozolimy, Jeziora Galilejskiego, Nazaretu.

Członkowie wymiany mieli możliwość uczestniczenia w lekcjach, poznając metody pracy dydaktycznej izraelskich kolegów oraz ich sposoby współpracy z uczniami. Było to doskonałą okazją do wymiany spostrzeżeń oraz opinii. Inicjatywa niesie ze sobą korzystne rezultaty do dalszej pracy pedagogicznej, a zdobyte doświadczenia będą procentować w przyszłości. Kolejnym etapem będzie planowana na grudzień rewizyta gości z Izraela.