Dyktando o Reymoncie

2 marca 2017


Za nami konkurs ortograficzny pt. „Dyktando Reymontowskie”, zorganizowany w ramach obchodów Roku Reymontowskiego w Radomsku.

Dyktando zostało zorganizowane przez Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 3 przy współpracy Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego, patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc.

Celem konkursu było przede wszystkim krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzenie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych, zachęcenie do podjęcia  współzawodnictwa w „ortograficznych potyczkach” oraz rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.

W dyktandzie udział wzięli uczniowie radomszczańskich szkół, ich rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele urzędu miasta i rady miasta. Wyniki konkursu ortograficznego zostaną oficjalnie ogłoszone podczas głównych uroczystości związanych z Rokiem Reymontowskim, które odbędą się na początku maja 2017 roku.