Dwa i pół miliona na ograniczenie niskiej emisji

6 lipca 2017


Wszystko wskazuje na to, że Radomsko zyska dwa i pół miliona złotych dofinansowania na wymianę przestarzałych pieców emitujących dużą ilość smogu. By miasto mogło zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym skorzystać z dofinansowania, niezbędnym okazało się wprowadzenie zmian w uchwale, nad którą debatowali radni podczas sesji nadzwyczajnej w środę 5 lipca.

Miasto Radomsko przystąpiło do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Deklaracje mieszkańców chcących wymienić przestarzałe piece na bardziej ekologiczne źródła ciepła w ramach dofinansowania zbierano do połowy marca. Chętnych nie brakowało, deklaracje złożyło ponad 400 mieszkańców - weryfikację przeszło 371 wniosków.

W trakcie naboru wniosków WFOŚiGW w Łodzi zmienił zasady dotyczące dofinansowania. Dodano punkt dający możliwość skorzystania z częściowego zwrotu poniesionych wydatków przez osoby, które składały deklaracje do Programu KAWKA (który nie został zrealizowany na terenie województwa łódzkiego ze względu na brak środków w budżecie państwa) i zakupiły piece za własne pieniądze.

Uwzględniając potrzeby mieszkańców oraz zasady programu miasto wprowadziło stosowną uchwałę. Na taki krok zdecydowało się nie tylko Radomko ale też inne jednostki samorządu terytorialnego. Niestety zarówno w przypadku Radomska jak i innych miast, zapisy dotyczące wsparcia dla beneficjentów programu KAWKA zostały zakwestionowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Z tego powodu niezbędnym okazało się skorygowanie uchwały, by Radomsko nie straciło szansy na ponad dwa i pół miliona złotych na walką ze smogiem.

Wadliwy zdaniem RIO zapis usunięto podczas sesji nadzwyczajnej, która odbyła się w środę 5 lipca. Wniosek miasta o pieniądze przeznaczone na wymianę radomszczańskich pieców został pozytywnie zaopiniowany przez zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz skierowany na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej WFOŚiGW, która podejmie ostateczną decyzję o ich przyznaniu.

Podczas sesji nadzwyczajnej radni przesunęli też środki w budżecie miasta. Chodzi o zadanie realizowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego związane z budową budynku wielorodzinnego przy ulicy Św. Rozalii. Kwota przeznaczona na realizację zadania musiała zostać zwiększona ze względu na zmianę preferowanego sposobu ogrzewania budynku. Pierwotnie zakładano montaż węglowej instalacji grzewczej, jednak ostatecznie zdecydowano się na instalację gazową. Takie rozwiązanie jest bardziej ekologiczne oraz przyczyni się do zwiększenia komfortu przyszłych mieszkańców. Radni zwiększyli budżet inwestycji o 420 tysięcy złotych. Przypomnijmy, pierwsze prace na placu budowy ruszą już w 2017 roku. Całkowity koszt inwestycji  wyniesie około 2.100.000 zł.